Stowarzyszenie IKAR

Stowarzyszenie IKAR

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych IKAR zostało zarejestrowane sądownie w dniu 06.06.2003 r. Wcześniej (od 1989 r.) IKAR działał jako Koło Osób Niepełnosprawnych przy Zarządzie NSZZ Solidarność w Koszalinie. Podstawowym celem Stowarzyszenia było i jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych poprzez propagowanie czynnej działalności kulturalnej i sportowej oraz poprzez wzajemną pomoc społeczną.

Zarząd Stowarzyszenia (kadencja 2019-2024) tworzą:
– Władysław Kozioł – Przewodniczący,
– Zdzisław Woszczyński – Skarbnik,
– Ryszard Fornalczyk – Sekretarz.


Zarząd Stowarzyszenia IKAR (od lewej): Ryszard Fornalczyk,
Władysław Kozioł i Zdzisław Woszczyński

Komisja Rewizyjna:
– Anna Dochniak – Przewodnicząca,
– Janina Lewandowska – członek Komisji.


Komisja Rewizyjna (od lewej): Anna Dochniak i Janina Lewandowska

Stowarzyszenie istnieje już XXX lat.


Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego
Można nam przekazać 1% podatku z rozliczenia rocznego.
Nasza nazwa – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „IKAR”,
nasz numer KRS – 0000164036

Nasze cele

/fragment statutu/
 
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 4):
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
d) promocji i organizacji wolontariatu.

Pełen tekst Statutu Stowarzyszenia IKAR


Informacje o Stowarzyszeniu IKAR:
– w Bazie Organizacji Pożytku Publicznego:

https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

– w Bazie Organizacji Pozarządowych (ngo.pl):

https://spis.ngo.pl


Nasze sprawozdania i podobne dokumenty są dostępne na stronie Sprawozdania-Bilanse.


Kolorowe relacje z naszych działań można znaleźć na stronie Fotoarchiwum.


Jeszcze trochę o nas …

– Zdzisław Woszczyński – „Tło Wydarzeń” – 09.09.2019 r. (prod. TKK Max-Koszalin)


– Ryszard Fornalczyk – „Tło Wydarzeń” – 22.01.2018 r. (prod. TKK Max-Koszalin)
Rysiek od stycznia 2019 r. jest członkiem IKARa. Wywiad był udzielany jeszcze w barwach Stowarzyszenia Start Koszalin


– Krzysiek Olejniczak – „Żyję normalnie” – 02.01.2016 r. (prod. TKK Max-Koszalin)


– Staszek Żabiński – „Żyję normalnie” – 15.06.2015 r. (prod. TKK Max-Koszalin)


– Paweł Znyk – „Żyję normalnie” – 12.09.2015 r. (prod. TKK Max-Koszalin)


– Relacja z X Integracyjnego Turniej Gry w Kręgle, zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie, autorstwa Pani redaktor Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk Relacja (wyemitowana przez TVP1 w Magazynie „Pełnosprawni”, w dniu 17.09.2017 r.)


– Reportaż o Staszku Żabińskim, opracowany przez Panią redaktor Paulinę Malinowską-Kowalczyk z TVP Sport, wyemitowany na antenie TVP1 w ramach Magazynu „Pełnosprawni” – Reportaż („Pełnosprawni” 24.09.2017 r.)


I jeszcze muzyka:
„Do póki ziemia kręci się”
„Nie jesteś sama”
„Promyku nadziei”
„My way”
„Modlitwa”