Grupa Integracja

Grupa Młodzieżowa INTEGRACJA

 

    Grupa Młodzieżowa INTEGRACJA to grono osób, należących do Stowarzyszenia IKAR, składające się z rodziców i dzieci niepełnosprawnych. Są to przede wszystkim osoby, które wcześniej działały w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych INTEGRACJA.
    Stowarzyszenie INTEGRACJA działało w Koszalinie, w latach 2003-2008. W kwietniu 2008 r. nastąpiło przyłączenie się Stowarzyszenia INTEGRACJA do Stowarzyszenia IKAR. Od tej chwili INTEGRACJA jest grupą członków IKARa – to młodsze pokolenie IKARa 🙂 Obszar działań Grupy INTEGRACJA to przede wszystkim:

  • Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów.
  • Ochrona ich interesów w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy i instytucjach.
  • Szerzenie informacji na temat integracji w społeczeństwie.
  • Działalność związana z organizacją wypoczynku i czasu wolnego.
  • Promocja działalności dzieci niepełnosprawnych.
  • Współdziałanie z innymi osobami i podmiotami na rzecz rehabilitacji dzieci.

Wspólnie z innymi członkami IKARa pomagamy w działalności Stowarzyszenia oraz czynnie uczestniczymy w imprezach IKARa.Bezpośredni kontakt z osobami działającymi w ramach Grupy INTEGRACJA
e-mail: integracja@ikar.koszalin.pl