Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podstawowe informacje dotyczące osób niepełnosprawnych


Linki do stron zawierających ważne informacje, dotyczące osób niepełnosprawnych

Portal Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.pl

Strona ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Integracja
www.integracja.org

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl

Komitet ds. Organizacji Pożytku Publicznego
https://pozytek.gov.pl/

Portal Olimpiad Specjalnych
www.olimpiadyspecjalne.pl

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
www.far.org.pl

Inny informator dla osób niepełnosprawnych
www.idn.org.pl

Nieco starszy informator dla osób niepełnosprawnych
www.idn.org.pl/sonnszz/Prawo_1.htm

Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych
www.ipon.pl

Baza Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego
https://opp.mpips.gov.pl/…

Strona dzieci niepełnosprawnych
www.dzieci.org.pl


Adresy ważnych urzędów, instytucji i organizacji

Urząd Miejski w Koszalinie
www.koszalin.pl

Koszalińska Biblioteka Publiczna
www.biblioteka.koszalin.pl

Koszalińska Biblioteka Publiczna Filia nr 8
www.biblioteka.koszalin.pl/filia8

Portal organizacji pozarządowych
www.ngo.pl

Fundacja „Zdążyć z Miłością” – Koszalin
http://zdazyczmiloscia.org.pl/

Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
www.autyzmkoszalin.pl/

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie
http://niepelnosprawni.koszalin.pl/

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ARCUS, Słupsk
http://pl-pl.facebook.com/stowarzyszenie.arcus

Pracownia Pozarządowa, Koszalin
http://pracowniapozarzadowa.pl/

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
http://karrsa.eu/

OWES Koszalin – Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego
http://owes.koszalin.pl/

Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalin
http://ndsfund.org/


Najważniejsze placówki oświatowe w Koszalinie,
dostosowane do nauki dzieci niepełnosprawnych

Przedszkole Integracyjne w Koszalinie
http://przedszkole-integracyjne.nstrefa.pl/
http://pi.koszalin.ibip.pl/public/

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 w Koszalinie
www.spi21koszalin.szkolnastrona.pl
http://sp21.koszalin.ibip.pl/public/

Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie – SP nr 14, Gimnazjum nr 12, ZSZ nr 8
http://zs12.eduportal.koszalin.pl/pl/

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie
https://pl-pl.facebook.com/soswwkoszalinie

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie
www.mpp-p.com.pl
http://mppp.koszalin.ibip.pl/public/


Sprawy kształcenia dzieci niepełnosprawnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
www.kuratorium.szczecin.pl

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie
www.edukacja.koszalin.pl


Prosimy o nadsyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kolejnych adresów,
które mogą stanowić cenne źródło informacji – info@ikar.koszalin.pl