Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podstawowe informacje dotyczące osób niepełnosprawnych


Linki do stron zawierających ważne informacje, dotyczące osób niepełnosprawnych zostały pogrupowane w działy:
  • Informacje ogólne;
  • Witryny ważnych urzędów, instytucji i organizacji;
  • Najważniejsze placówki oświatowe w Koszalinie,
    dostosowane do nauki dzieci niepełnosprawnych;
  • Sprawy kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.


Informacje ogólne

Portal Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.pl

Strona ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Integracja
www.integracja.org

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl

Portal Olimpiad Specjalnych
www.olimpiadyspecjalne.pl

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
www.far.org.pl

Informator dla osób niepełnosprawnych
www.idn.org.pl

Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych
www.ipon.pl


Witryny ważnych urzędów, instytucji i organizacji

Urząd Miejski w Koszalinie
www.koszalin.pl

Koszalińska Biblioteka Publiczna
www.biblioteka.koszalin.pl

Koszalińska Biblioteka Publiczna Filia nr 8
www.biblioteka.koszalin.pl/filia8

Portal organizacji pozarządowych
www.ngo.pl

Fundacja „Zdążyć z Miłością” – Koszalin
http://zdazyczmiloscia.org.pl/

Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
www.autyzmkoszalin.pl/

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie
http://niepelnosprawni.koszalin.pl/

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ARCUS, Słupsk
http://pl-pl.facebook.com/stowarzyszenie.arcus

Pracownia Pozarządowa, Koszalin
http://pracowniapozarzadowa.pl/

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
http://karrsa.eu/

OWES Koszalin – Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego
http://owes.koszalin.pl/

Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalin
http://ndsfund.org/

Koszalin bez barier dla osób z niepełnosprawnością
/koszalin-bez-barier-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

Koszaliński INFORMATOR dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół
(Koszalin, 2020, Wyd. Urząd Miejski w Koszalinie, źródło: https://bip.koszalin.pl/)
Informator (pdf)


Najważniejsze placówki oświatowe w Koszalinie,
dostosowane do nauki dzieci niepełnosprawnych

Przedszkole Integracyjne w Koszalinie
http://pi.koszalin.ibip.pl/public/

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 w Koszalinie
www.spi21koszalin.szkolnastrona.pl
http://sp21.koszalin.ibip.pl/public/

Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie – SP nr 14, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8
http://zs12.eduportal.koszalin.pl/pl/

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie
https://pl-pl.facebook.com/soswwkoszalinie

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie
www.mpp-p.com.pl
http://mppp.koszalin.ibip.pl/public/


Sprawy kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Edukacji i Nauki
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
www.kuratorium.szczecin.pl

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie
www.edukacja.koszalin.pl

Uczelnie bez barier: wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami
(informator firmy C&A)
www.c-and-a.com/pl/pl/shop/studiowanie-z-niepelnosprawnosciami

Informator dla studentów z niepełnosprawnością (Politechnika Koszalińska)
Informator (pdf)


Prosimy o nadsyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kolejnych adresów,
które mogą stanowić cenne źródło informacji – info@ikar.koszalin.pl