Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Informacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych


Materiały, do których prowadzą zamieszczone odnośniki (linki) mają pomóc osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu pracy i jednocześnie zachęcić, przekonać pracodawców do korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Strona zawiera informacje dotyczące zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych w naszym kraju oraz dodatkowo podstawowe odnośniki ważne dla osób z rejonu koszalińskiego.


Poradniki na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych
– poradnik dla pracodawców
(źródło: www.lodolamacze.info.pl)

Informacje na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
(źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl)

Informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – Koszalin 2021
(źródło: http://bip.koszalin.pl)

Osoba niepełnosprawna na rynku pracy
– poradnik dla pracowników i pracodawców
(źródło: http://fen.net.pl)

Poradnik pracodawcy osoby niepełnosprawnej
(źródło: http://marfan.pl)

Mój niepełnosprawny pracownik
– poradnik dla pracodawców
(źródło: www.pfron.org.pl)

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
– informacje dla pracodawców
(źródło: http://wup.gdansk.pl)

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną …
(źródło: www.oidon-raciborz.pl)

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
– informacje dla pracodawców
(źródło: www.wup.kielce.pl)

www.ekspertpopon.pl
– prawne i finansowe aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych
(źródło: www.ekspertpopon.pl)

PoradnikPrzedsiebiorcy.pl
– Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika


Dodatkowe odnośniki do stron internetowych, przydatnych przy poszukiwaniu pracy oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Werbeo – Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych


Wybrane akty prawne

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(źródło: https://rpo.warmia.mazury.pl)


Prosimy o nadsyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kolejnych adresów,
które mogą stanowić cenne źródło informacji – info@ikar.koszalin.pl