Istniejemy już XXX lat

To już tyle lat …

30-letnia historia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR

IKAR powstał w 1989 roku, jako Koło Osób Niepełnosprawnych przy NSZZ Solidarność w Koszalinie. W ramach Koła prowadzona była działalność wspomagająca i integrująca osoby niepełnosprawne. Pomagaliśmy wychodzić osobom niepełnosprawnym z domu do przestrzeni publicznej i podejmowaliśmy pierwsze działania dotyczące znoszenia barier architektonicznych.

W 2003 roku postanowiliśmy zdobyć się na pełną samodzielność organizacyjną i IKAR został zarejestrowany w dniu 6.06.2003 roku, w Sądzie Rejonowym w Koszalinie i w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych IKAR. Od tej chwili nasza działalność stała się bardziej aktywna. Zaczęliśmy organizować różnego typu spotkania integracyjne, zawody sportowe, imprezy kulturalne, w tym wystawy malarskie oraz spotkania poetyckie i muzyczne. Systematycznie uczestniczymy w obchodach uroczystości patriotycznych oraz innych ważnych regionalnych wydarzeniach i przedsięwzięciach.

Wiosną 2008 roku do Stowarzyszenia IKAR przyłączyło się Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych INTEGRACJA, aby razem działać jako jedno większe stowarzyszenie. Stowarzyszenie INTEGRACJA działało w Koszalinie, w latach 2003-2008. W strukturze IKARa powstała Grupa Młodzieżowa INTEGRACJA, składająca się z rodziców i dzieci niepełnosprawnych, to młodsze pokolenie IKARa.

Od IV 2008 r. Stowarzyszenie posiada swoją stronę internetową, dostępną pod adresem: www.ikar.koszalin.pl

W dniu 28.01.2009 r. przyznano nam status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nasza działalność jako organizacji pozarządowej została pozytywnie oceniona i dzięki temu możemy zbierać środki w ramach 1 procenta podatku PIT. IKAR nadal utrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego i systematycznie publikuje pełne sprawozdania ze swojej działalności.

W 2009 roku oficjalnie dołączyliśmy jako Klub IKAR do Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych (LZS) w Szczecinie i dzięki temu wspólnie organizujemy imprezy sportowe dla niepełnosprawnych.

W latach 2003-2017 Przewodniczącym Stowarzyszenia był śp. Stanisław Żabiński. Staszek miał znaczący wpływ na charakter naszego Stowarzyszenia. Wśród osób, których niestety nie ma już w naszym gronie, musimy wspomnieć m.in.: Janka Piaseckiego, Jolę Pasiecką, Zbyszka Świąteckiego, Waldka Markowskiego i Leokadię Masiarz.

Obecnie – w kadencji 2019-2014 Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Władysław Kozioł – Przewodniczący, Ryszard Fornalczyk – Sekretarz i Zdzisław Woszczyński – Skarbnik. Komisja Rewizyjna działa w składzie: Anna Dochniak – Przewodnicząca i Janina Lewandowska – członek Komisji. Redaktorem strony internetowej jest Mariusz Ruchwa.

Podstawowym celem IKARa była i jest nadal integracja osób niepełnosprawnych poprzez propagowanie czynnej działalności kulturalnej i sportowej oraz poprzez wzajemną pomoc społeczną. Bierzemy czynny udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz polepszenia funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i likwidowania barier architektonicznych w naszym mieście. Członkami stowarzyszenia są osoby niepełnosprawne o różnych schorzeniach i różnym stopniu niepełnosprawności oraz osoby sprawne. Wśród naszych członków są ludzie mający zdolności artystyczne (muzyczne, malarskie, poetyckie) i sportowe.

Przez wiele lat istnienia naszego Stowarzyszenia towarzyszyły nam przyjemne momenty jak i te wzruszające, ale jak w każdej rodzinie zawsze mogliśmy liczyć na wzajemne wsparcie oraz naszych przyjaciół. Szczególna więź łączy nas ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Arcus ze Słupska i Fundacją „Zdążyć z miłością” z Koszalina. Nasze działania nie byłyby możliwe bez współpracujemy z wieloma zaprzyjaźnionymi osobami, stowarzyszeniami, instytucjami i urzędami – wszystkich trudno wymienić.
Dziękujemy za 30-letnią współpracę.


IKAR – 30 lat (*)

Ludmiła Raźniak

Jubileusz to niezwykły
i nie zdarza się ot tak
bowiem Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „IKAR”
w Koszalinie obchodzi
       30. LAT

Wielki hart ducha
trzeba mieć
by ciągnąć tak trudną
pracę społeczną
przez tyle … tyle lat …

Stowarzyszenie zrzesza ludzi
dotkniętych przez los,
którzy nadzieją i dążeniami
wspinają się wysoko
mimo, że życie ich nie pieści
i często pusty mają trzos

Ale nie dadzą się wyrzucić
za burtę życia – choć na straty
chciał spisać ich zły los

Faktami czynów akcentują
mimo niepełnosprawności
nie jesteśmy gorsi.

Życzymy by Zarządowi „IKARA”
nie zabrakło sił na następne lata
by wiódł nas przez burze życia
i oceany przeciwności do szczęśliwej Itaki.

A wszystkim wspierającym nasze
Stowarzyszenie składamy wyrazy
wdzięczności za zrozumienie, pomoc
i wrażliwość społeczną
       – cieszymy się, że dostrzegacie nas !

       członkowie „IKARA”

Wiersz napisany z okazji Jubileuszu Stowarzyszenia IKAR,
(*) tytuł dopisany przez redakcję strony
© Ludmiła Raźniak, Koszalin IX 2019, o autorce


Z okazji Jubileuszu XXX-lecia IKARa zostały wykonane pamiątkowe statuetki i certyfikaty – Koszalin, 2019W 2014 roku, pamiątką z okazji Jubileuszu XXV-lecia istnienia Stowarzyszenia IKAR był okolicznościowy medal.